AKSJON BARNEHJELP KENYA

 
 

Aksjon barnehjelp kenya er et fadderprosjekt som drives av fem personer i fra Froland, og vi har holdt på nå i ca ti år. Arbeidet drives på dugnad her i Norge men vi har ansatte på vårt kontor i Meru.

Disse er Ann og Moses, som har et stort hjerte for å hjelpe de som er i stor nød. Med seg i arbeidet får de god hjelp av komiteer som bla består av høvdingen, lærere og foreldre i de sonene hvor vi arbeider. Sonene er Tharaka, Meru, Chuka, Turkana og Samburu.

Hjelpen består i å gi mat, skoleuniform, senger, madrasser, myggnett og medisinsk hjelp. Behovene er noe forskjellig, og spesielt de minste uten foreldre,  har det ofte vanskelig.


Når tørken kommer og avlingene uteblir er det tøft for mange familier uten inntekt, ofte stiger prisene på mat til det tredobbelte. Vår hjelp blir da å kjøre ut ekstra mat til våre fadderbarn, slik at søsken og resten av familien kan få litt ekstra hjelp.


Vi er svært glade for å hjelpe slik vi gjør, rike på erfaringer og brennende hjerter i Kenya bidrar til et svært godt arbeid..

Trykker du på rubrikken nyheter i toppmargen, kan du se bilder av de forskjellige utdelingene av nødhjelp som vi kjører ut.

 

Barn på den første skolen vi bygget på Ntjiua i Tharaka. Skolen er offentilg drevet med ca 250 barn.

Velkommen til vår nettside